مدیران

مشخصات و سوابق تحصیلی و شغلی مدیران ارشد شرکت عنوان شرکت به شرح زیر است.

علی اسدیان

مدیر عامل
آقای علی اسدیان مدیر عامل بهازکالا می گوید :
از روز اول هدف را بر این پایه گذاشتیم که سعی کنیم بهترین نوع وسائل آشپزخانه را با بهترین کیفیت و با قیمت بسیار مناسب تولید نمائیم خوشبختانه این ایده ها ، با استقبال بسیار مواجه شد و در مدت بسیار کوتاهی توانستیم اطمینان خانواده ها را نسبت به محصولات خود جلب نمائیم این بهترین پاداشی بوده است که ما از مردم گرفتیم و زحمات و خستگی چندین ساله من و همکاران ارجمندم ، با استقبال مردم جبران شد.

بهروز حجاریزاده

آقای بهروز حجاری زاده
رئیس هیئت مدیره
شرکت بهاز کالا که از یک سیستم مدیریتی پیشرفته  سود می برد . گروهی از صنعت گران و طراحان و مهندسین برجسته را به خدمت گرفته است تا روز به روز بتواند بیشتر به خانواده ها نزدیک شود.آقای " بهروز حجاری زاده " که به همراه  آقای علی اسدیان ، بهاز کالا را پایه ریزی کردند بعنوان رئیس هیئت مدیر نقش بسیار حساس و اساسی در پیشبرد اهداف بهاز کالا به عهده دارد.آقای بهروز حجاری زاده علاوه بر تجربیات بسیار زیاد در زمینه تولید وسایل مدرن آشپزخانه ، به طور مستقیم بر تولیدات کارخانه نظارت دارد . او می گوید :" برای ما مهم اینست که مردم از ما راضی باشند . ما وقتی می بینیم از محصولات بهاز کالا تعریف می شود شوق بیشتری برای تلاش کردن پیدا می کنیم ."