لاله


 نشانی: شیراز - بین سه راه نمازی و طالقانی - پاساژ یزد گل - فروشگاه لاله
 نام صاحب نمایندگی: آقای انوش لاله
 تلفن: 07112221135
 موبایل: 09171182346