فروشگاه بهازکالا


 نشانی: اصفهان - خیابان هاتف - کوی مشیر - ابتدای کوچه کرمانی - فروشگاه بهازکالا
 نام صاحب نمایندگی: آقای محمود فتحی
 تلفن: 031-32212214
 موبایل: ۰۹۱۳۳۱۳۲۱۴3