فروشگاه بهاز کالا


 نشانی: اردبیل - کارشناسان - فاز 3 - بالاتر از میدان شفا - فروشگاه بهاز کالا
 نام صاحب نمایندگی: پرویز قاسم زاده
 تلفن: 04533746863
 موبایل: 0914-1525811
 دورنگار (فکس): 04537746862