فروشگاه کوزه گر


 نشانی: مشهد-خیابان کوشش ، بعدازپل حافظ ، نبش کوشش 36 ، مجتمع تجاری امیر ، فاز3 پلاک 58
 نام صاحب نمایندگی: آقای کوزه گر
 تلفن: 05133899107