اطلاعات تماس

                                         00989022228704   :whatsApp

دفترمرکزی : 
تهران ، خیابان میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری ، برج ناهید ، طبقه
۱۳  واحد ۲   
تلفن :
۰۲۱۲۲۲۲۸۷۰۴        دریافت لوکیشن
 

فروشگاه مرکزی : تهران ، بازاربزرگ شوش ، خ صابونیان ، خ دشتبان زاده ، مرکزتجاری نور ، ط منفی 
۱ پلاک ۵۲
تلفن : ۰۲۱۵۵۱۸۳۰۲۱      دریافت لوکیشن
 

واحدفروش سطلهای اداری :  تهران ، خیابان حافظ (حسن آباد) ، ابتدای خیابان سرهنگ سخایی ، پلاک 
۱۱۸
تلفن : ۰۲۱۶۶۷۰۵۸۲۴      دریافت لوکیشن  


نمایشگاه دائمی بهاز : تهران ، بازاربزرگ شوش ، خیابان صابونیان ، خیابان دشتبان زاده ، مرکزتجاری نور ، طبقه ۴
تلفن : ۰۲۱۵۵۱۸۳۰۲۱      دریافت لوکیشن