رنگ تست

سفید براق در استیل   27پارچه 25پارچه 23پارچه 23پارچه ساده 18پارچه 18پارچه ساده 10پارچه    
در فلزی                    
در پلیمری   27پارچه 25پارچه              
 چروک در فلزی در سفید                  
 
 
در فلزی در مشکی                  
در پلیمری                                
استیل  در استیل استیل قرمز                      
رنگ استیل                      
در فلزی   40 پارچه                  
در پلیمری                      
صورتی در فلزی                      
در پلیمری                      
گلبهی در فلزی                      
در پلیمری    
بنفش در فلزی                      
نقره ای در فلزی                      
در پلیمری                      
سبز فسفری در فلزی                      
در پلیمری    
زرشکی در فلزی                      
ماتیکی در فلزی                      
در پلیمری    
مسی در فلزی                      
در پلیمری    
مشکی در فلزی در سفید                      
در فلزی در مشکی                      
موزی در پلیمری     27پارچه                
 
 
آبی در پلیمری     27پارچه                
 
 
کرم در پلیمری     27پارچه                
 
 
                         
   
طرح چوب افرا  
   
طرح چوب کلاسیک  
طرح چوب روشن                        
طرح پاییز                        
نارنجی