گل مریم


 

گل مریم با نام علمی  Polianthes tuberosa  به خانواده Asparagaceaeو راسته  Asparagalesتعلق دارد و بومی مکزیک است. عطر خوش این گل باعث شده است که امروزه به شکل گسترده‌ای در صنعت عطرسازی مورد استفاده قرار گیرد. از طرفی گل مریم یکی از گلهای مطرح در صنعت تولید شاخه گل بریده در دنیا است. اگرچه این گیاه را اکثرا در مزارع پرورش گل و یا در گلخانه مورد کشت و کار قرار می دهند اما کاشت و پرورش آن در گلدان و نگهداری آن در محیط خانه و آپارتمان البته به شرط بر طرف ساختن نیازهای محیطی آن امکان‌پذیر است. زمان اصلی کاشت این گل در فضای آزاد در فصل بهار و زمان گلدهی آن در طول تابستان و اوایل پاییز می‌باشد.