فال سال 1395_متولدین مرداد (اسد)

فال سال 1395_متولدین مرداد (اسد)
متولدین پرانرژی، بخشنده و مهربان ماه مرداد، ایده‌آل‌ترین دوست و همراه برای تمام افراد هستند و سال 95 هم از این موضوع مستثنا نیست. چه بسا حتی بخشنده‌تر از همیشه هم جلوه کنید. سیاره‌ی مشتری، سیاره‌ی بخشندگی و فراوانی، امسال بدون هیچ دلیل خاصی در اعطا کردن هدیه هایی زیبا تلاش خواهد نمود. حضور او در خانه‌ی دوم از نشان شما که خانهی متعلقات‌تان است، انبوهی از صمیمیت و حس خوب را در این سال فراهم خواهد کرد. اگر رابطه‌ی عاشقانه‌ای دارید و یا خواهان آن هستید، امسال رابطه‌ای عمیق همچون قصه‌ها و کتاب‌ها، تجربه خواهید کرد. عمده‌ی سیاره‌ها و ستارگان در محدوده‌ی نشان زوج‌تان پرسه می‌زنند و همین امر چراغ سبزی به تقریبا همه ی ایده‌ هایی که به ذهنتان می‌رسد نشان خواهد داد. ممکن است برای آنکه بتوانید خوشی های بیشتری را تجربه کنید، وسوسه شوید سیاره‌ی زحل، سیاره‌ی محدود کننده‌ی خود را نادیده بگیرید. او امسال مدام شما را در مسیر متعهد شدن و بهبود عملکرد حرفه‌ای هدایت خواهد کرد و نظارت ویژه‌ای بر امور مالی شما نیز خواهد داشت. نادیده گرفتن این تغییر مسیرها رفته رفته غیرممکن خواهد شد. توجه شما به مسائل مالی متمرکز خواهد شد و در نتیجه مدام این نکته به شما یادآوری خواهد شد که مبادا ریسک‌های بی مورد در این زمینه کنید.مطمئن باشید هیچ سالی بهتر از امسال برای توسعه‌ی منابع مالی و رضایت عاطفی نخواهد بود.