فال سال 1395_متولدین خرداد (جوزا)

فال سال 1395_متولدین خرداد (جوزا)
در سال پیش رو شما هم مثل عطارد، که سیاره‌ی فرمانروایتان است، بی‌محابا و فعال خواهید بود. با آغاز سال نو، عطارد اندکی در مسیر خود توقف کرده و با بررسی وضعیت فعلی، الگوی رفتاری دوازده ماه آینده‌ی شما را تعیین خواهد نمود. در سال 1395 این سیاره‌ی زیرک به جای سه بار معمول، چهار بار به این کار خواهد پرداخت. با اینکه این سیاره در سال نو رفتارهای آنی‌تری را در شما ایجاد می کند، مدام در طول سال در مقابل سیاره‌ی زحل، که کارفرمایی سخت‌گیر است، برای‌تان ایستادگی خواهد کرد. در موقعیت‌هایی مثل دوستی‌، شغل و ... که چاره‌ای جز امتحان کردن ندارید، اهداف و گزینه‌های نا محدودی در پیش رو خواهید داشت. در سال جدید ممکن است یکی از دگرگون کننده‌ترین سال‌های دهه‌های اخیر زندگی شما باشد.  درسال جدید به هر کاری متوسل خواهید شد تا راه و روش خود را پیاده کرده و به هدف‌تان دست پیدا کنید. در حالی‌که نپتون خانه‌ی دهم شما را محکم در چنگ گرفته‌است، تصمیم گرفته‌اید که شخصیت خاصی را به زندگی حرفه‌ای خود افزوده و بطور کلی اصالت بیشتری را وارد تمام ابعاد زندگی خود نمایید. سیاره‌ی مشتری هم به شما کمک خواهد کرد تا آرامش و صلح درونی بیشتری را در خانه‌ی چهارم  که جایگاه خانه و خانواده و اصالت است ایجاد نمایید. در همین راستا همراهان و دوستان جدیدی را نیز پیدا خواهید کرد.