فال سال 1395_متولدین اردیبهشت (ثور)

فال سال 1395_متولدین اردیبهشت (ثور)
در سال 1395 کلید خوشحالی شما در خانه‌ی پنجم، نشان‌ تولدتان که جایگاه عشقی سرزنده و با نشاط، خلاقیت، ورزش و فرزند می‌باشد، نهفته شده است. کودک طغیانگر درون‌تان در سال جدید فعال شده و موقعیت‌های ماجراجویانه و نوینی را برای‌تان فراهم می کند. در سال 95 تصویر خودتان را نیز از نو ترسیم خواهید کرد و با حضور سیاره‌ی مشتری در نشان‌تان، ظرفیت شما برای دوست داشتن و عشق، افزایش پیدا خواهد کرد. سیاره‌ی زحل، معلم همیشگی، در خانه‌ی هشتم صمیمیت قرار خواهد گرفت و موجب خواهد شد تا عشق و دوستی در زندگی‌تان افزایش یابد. با اینکه تمام سالتان مملو از محبت و صفا خواهد بود، لازم است که با مسائل عمیق‌تری نیز رو در رو شوید. این باورهای ما هستند که زندگی‌مان را جهت می‌دهند و حضور اورانوس در خانه‌ی دوازدهم شما، اعتقادات‌ فلسفی و مذهبی را یا به شدت متحول نموده و یا موجب اتخاذ موضعی برخلاف وضعیت فعلی‌تان می گردد. حضور پلوتون در خانه‌ی نهم از نشان‌تان، باعث می شود که به ادامه‌ی تحصیل مشغول شده و یا در دوره‌های آموزشی شرکت کنید. نه تنها برای تغییراتی اساسی در زندگی خود آماده هستید، بلکه از حالا برای آنها جشن گرفته‌اید.
فال سال 1395_متولدین فروردین (حمل)
فال سال 1395_متولدین اردیبهشت (ثور)
فال سال 1395_متولدین خرداد (جوزا)
فال سال 1395_متولدین تیر (سرطان)
فال سال 1395_متولدین مرداد (اسد)
فال سال 1395_متولدین شهریور (سنبله)
فال سال 1395_متولدین مهر (میزان)
فال سال 1395_متولدین آبان (عقرب)
فال سال 1395_متولدین آذر (قوس)
فال سال 1395_متولدین دی (جدی)
فال سال 1395_متولدین بهمن (دلو)
فال سال 1395_متولدین اسفند (حوت)