فال سال 1395_متولدین فروردین (حمل)

فال سال 1395_متولدین فروردین (حمل)
سیاره‌ی مریخ حاکم پر صلابت و بی‌محابا، در سال جدید مرتب در اطراف منزلتان حضور دارد. او اهمیت خاصی بر عشق و ازدواج، رشد شخصی و ارتقا سطح تفکر شما داشته و علاوه بر آن هر از گاهی در کارهای دیگر شما نظارت خواهد داشت.در سال 95، مریخ در اولین مراجعه‌ی خود، برخورد مستقیمی با خانه‌های صمیمی دو نفره و پول‌هایی که از دیگران دریافت خواهید کرد، خواهد داشت. تقریبا عمده‌ی مدت از ۸ ماه اول سال را در همین خانه‌ها سپری کرده و هر از گاهی ممکن است سری به خانه‌ی افکار فیلسوفانه‌ی شما بزند. سیاره‌ی نپتون به عنوان شریک خاموش مریخ، عنصری معنوی را وارد زندگی شما خواهد کرد. این عنصر معنوی ممکن است سبب شود پذیرای مسائل باشید و رویکردیتان نسبت به رخدادهای زندگی "هرچه پیش آید" باشد. سیاره‌ی مشتری در خانه‌ی کاری شما اسکان یافته و هدفمندی، شرایط کاری بهتر و یا شغلی جدید یا  افزایش حقوق برایتان به ارمغان خواهد آورد. از آنجایی که این خانه مستقیما به تندرستی شما نیز مرتبط بوده، سلامتی و قدرت بدنی بیشتری را نیز زیر سایه ی مشتری کسب خواهید کرد. از میانه های شهریور ماه تا اواسط مهر ماه، مشتری خوش اقبال به خانه‌ی ازدواج شما تغییر مکان  خواهد داد و بر ازدواج و یا روابط عاشقانه تان اثر مطلوب خواهد گذارد. اگر مجرد هستید، بخت این را خواهید داشت تا با آن شخص خاص آشنا شوید

فال سال 1395_متولدین فروردین (حمل)
فال سال 1395_متولدین اردیبهشت (ثور)
فال سال 1395_متولدین خرداد (جوزا)
فال سال 1395_متولدین تیر (سرطان)
فال سال 1395_متولدین مرداد (اسد)
فال سال 1395_متولدین شهریور (سنبله)
فال سال 1395_متولدین مهر (میزان)
فال سال 1395_متولدین آبان (عقرب)
فال سال 1395_متولدین آذر (قوس)
فال سال 1395_متولدین دی (جدی)
فال سال 1395_متولدین بهمن (دلو)
فال سال 1395_متولدین اسفند (حوت)