بهاز

اخبار

۱۳۹۵/۰۲/۲۷

زنبیل هوشمند برای خرید روزانه

b5b4cbedd5e856ef96a116466b4d0608.png شرکت اسکایپ روباتی ساخته است که می‌تواند خرید روزانه کاربر را در خود جای داده و تا منزل دنبال او برود. این زنبیل روباتیک دارای سامانه کنترل خودکار است و درصورت نبود کاربر می‌تواند مایحتاج روزانه او را از فروشگاه تحویل گرفته و آن‌را به خانه بیاورد. گفتنی است این وسیله که دلیوری روبات نام دارد نقشه راه و کاربر را به‌وسیله گوشی هوشمند او می‌شناسد.