تولید سرویس ادویه مشبک

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
بار دیگر محصولی جدید از طراحان شرکت تولیدی بازرگانی بهازکالا به خانواده بهازکالا اضافه  گردید  سرویس ادویه با طراحی جدید محصول جدید تولید شده در شرکت بهازکالا می باشد که افتخار حضور در کنار شما مصرف کنندگان  محترم خانواده بزرگ بهازکالا را کسب  می نماید.