پنجمین نمایشگاه لوازم خانگی

۱۴ فروردین ۱۳۸۵
حضور شرکت تولیدی بازرگانی بهازکالا در پنجمین نمایشگاه بین المللی تهران دربهمن سال 1384