بهاز

اخبار

۱۳۹۰/۱۱/۱۷

تولید جاقاشقی جدید بهازکالا

59e2a65fc3edfcce4ec15db65a426c8b.jpg با تلاش طراحان شرکت تولیدی بازرگانی بهاز کالا محصولی دیگر به خانواده محصولات بهازکالا اضافه گشت جاقاشقی بهازکالا با شکل وطرحی جدید تولید گردید