تولید جاقاشقی جدید بهازکالا

۱۸ بهمن ۱۳۹۰
با تلاش طراحان شرکت تولیدی بازرگانی بهاز کالا محصولی دیگر به خانواده محصولات بهازکالا اضافه گشت جاقاشقی بهازکالا با شکل وطرحی جدید تولید گردید