تولید محصولات استیل

۱۱ بهمن ۱۳۸۵
در سال85 با بکار گیری از تکنولوژی روز و استفاده ازمدیران مجرب و پرسنل ماهر و آموزش دیده با ارتقاء تنوع محصولات و تنوع رنگ گامی جدید در پیشبرد اهداف کیفیتی انجام شد ،یکی از مهمترین دستاوردهای سازمان در این سال تحقق تولید محصولات استیل است که در این خصوص الزام مجموعه در بکارگیری بهترین گرید های ورق استیل بود چرا که همزمان با ورود کالاهای بی کیفیت خارجــــی نیاز به اطلاع رسانی و در نتیجه حفظ ثبات بسیار حائز اهمیت بود. این نیاز همراه با بکارگیری بهترین مواد اولیه موجود و تنوع رنگ های جالب و جذاب در محصولات استیل پیگیری و سازماندهی گردید