سطل زباله استوانه 60 سانت

دریافت اطلاعات
سطل زباله استوانه سایز ۶۰
فضای باز روی درب ، نیاز به هرگونه  تماس با سطل را حین دور ریختن اقلام از بین برده
و سهولت استفاده از سطل را فراهم می کند.سبک بودن وزن آن امکان جابجایی این محصول
را به مکانهای مختلف تسهیل می نماید  و همچنین به جهت برخورداری از حجم مناسب ، در
فضاهای کوچک و مساحت های محدود قابل استفاده می باشد.
درتولید این محصول، از مواد اولیه با کیفیت مطابق با استاندارد روز دنیا، شامل استیل ۳۰۴ ضد
زنگ و پلیت های فلزی بهره گرفته شده است.
 
انواع سطل زباله استوانه 60 سانت