سطل زباله ضدحریق

سطل زباله ضدحریق
این سطل زباله مناسب برای طباله های خشک ، کاغذ ، زباله های قابل اشتعال مخصوص مکان های عمومی و هتل ها .