بهاز

محصولات › لوازم خانگی › سرویس آشپزخانه › سرویس جهیزیه 8 پارچه کمر باریک 

سرویس جهیزیه 8 پارچه کمر باریک


  • وزن :                       5/20کیلوگرم
  • ارتفاع:                       51   سانتیمتر
  • طوع:                         70  سانتیمتر
  • عرض:                       67  سانتیمتر