بهاز

محصولات › سطل زباله › سطل زباله پدالدار 6 لیتری سایلنت 

سطل زباله پدالدار 6 لیتری سایلنت

سطل پدال دار ۶ لیتری Silent، مجهز به سیستم جک آرام بند  با قابلیت بسته شدن درب محصول بدون تولید صدا می باشد. این محصول با بهره گیری از طراحی نوین به لحاظ عملکرد و شکل ظاهری، برای استفاده در محیط های مختلفی چون آشپزخانه، فضاهای اداری ، مراکز تجاری ، تفریحی ، بیمارستان ها و سایر مکان های عمومی مناسب انتخاب مطلوبی به شمار می آید. 
 

کد محصول: 16078063

 • ارتفاع :               320 میلیمتر
 • قطر:                   220 میلیمتر
 • وزن :                  2.5 کیلو گرم
 • تعداد در کارتن :     4 عدد 

کد محصول: 16178054

 • ارتفاع :               320 میلیمتر
 • قطر:                   220 میلیمتر
 • وزن :                  2.5 کیلو گرم
 • تعداد در کارتن :     4 عدد 

کد محصول: 16178070

 • ارتفاع :               320 میلیمتر
 • قطر:                   220 میلیمتر
 • وزن :                  2.5 کیلو گرم
 • تعداد در کارتن :     4 عدد 

کد محصول: 16078061

 • ارتفاع :               320 میلیمتر
 • قطر:                   220 میلیمتر
 • وزن :                  2.5 کیلو گرم
 • تعداد در کارتن :     4 عدد 

کد محصول: 16178089

 • ارتفاع :               320 میلیمتر
 • قطر:                   220 میلیمتر
 • وزن :                  2.5 کیلو گرم
 • تعداد در کارتن :     4 عدد 

کد محصول: 16178015

 • ارتفاع :               320 میلیمتر
 • قطر:                   220 میلیمتر
 • وزن :                  2.5 کیلو گرم
 • تعداد در کارتن :     4 عدد 

کد محصول: 16178090

 • ارتفاع :               320 میلیمتر
 • قطر:                   220 میلیمتر
 • وزن :                  2.5 کیلو گرم
 • تعداد در کارتن :     4 عدد 

کد محصول: 16178085

 • ارتفاع :               320 میلیمتر
 • قطر:                   220 میلیمتر
 • وزن :                  2.5 کیلو گرم
 • تعداد در کارتن :     4 عدد 

کد محصول: 16178100

 • ارتفاع :               320 میلیمتر
 • قطر:                   220 میلیمتر
 • وزن :                  2.5 کیلو گرم
 • تعداد در کارتن :     4 عدد