بهاز

محصولات › لوازم خانگی › لوازم آشپزخانه › سطل برنج بدون پیمانه 

سطل برنج بدون پیمانه

دریافت اطلاعات

سطل برنج از لوازم آشپزخانه پرکاربرد محسوب می شود. سطل برنج را می توانید تکی و یا همراه سرویس آشپزخانه تهیه فرمایید.
ظرف مناسب برای نگهداری برنج در سرویس جهیزیه عروس خانم ها.
کلیه قطعات و اجزاء داخلی با مواد کاملا بهداشتی و مرغوب تولید گردیده است.
 

کد محصول: 160363

 • کد محصول :           160363
 • ارتفاع :                 395 میلیمتر
 • قطر :                   280 میلیمتر
 • وزن :                   1850 گرم

کد محصول: 160328

 • کد محصول :           160328
 • ارتفاع :                 395 میلیمتر
 • قطر :                   280 میلیمتر
 • وزن :                   1850 گرم

کد محصول: 160361

 • کد محصول :           160361
 • ارتفاع :                 395 میلیمتر
 • قطر :                   280 میلیمتر
 • وزن :                   1850 گرم

کد محصول: 160308

 • کد محصول :           160308
 • ارتفاع :                 395 میلیمتر
 • قطر :                   280 میلیمتر
 • وزن :                   1850 گرم

کد محصول: 160369

 • کد محصول :           160369
 • ارتفاع :                 395 میلیمتر
 • قطر :                   280 میلیمتر
 • وزن :                   1850 گرم

کد محصول: 160385

 • کد محصول :           160385
 • ارتفاع :                 395 میلیمتر
 • قطر :                   280 میلیمتر
 • وزن :                   1850 گرم

کد محصول: 160331

 • کد محصول :           160331
 • ارتفاع :                 395 میلیمتر
 • قطر :                   280 میلیمتر
 • وزن :                   1850 گرم

کد محصول: 160332

 • کد محصول :           160332
 • ارتفاع :                 395 میلیمتر
 • قطر :                   280 میلیمتر
 • وزن :                   1850 گرم

کد محصول: 160383

 • کد محصول :           160383
 • ارتفاع :                 395 میلیمتر
 • قطر :                   280 میلیمتر
 • وزن :                   1850 گرم

کد محصول: 160309

 • کد محصول :           160309
 • ارتفاع :                 395 میلیمتر
 • قطر :                   280 میلیمتر
 • وزن :                   1850 گرم