سرویس جهیزیه 10 پارچه

سرویس ۱۰ پارچه شامل:
۱:سطل برنج بدون پیمانه ۱ عدد
۲:سطل زباله ۱۴ لیتری ۱ عدد
۳:قوطی حبوبات ۱ عدد
۴:قوطی نبات ۶ عدد

طول:۷۹ سانتی متر 
عرض:۳۴ سانتی متر
ارتفاع:۴۴.۵ سانتی متر
وزن:۱۰ کیلو گرم
انواع سرویس جهیزیه 10 پارچه