بهاز

محصولات › لوازم خانگی › لوازم آشپزخانه › خاک انداز 

خاک انداز

دریافت اطلاعات

خاک انداز از لوازم خانگی ضروری در هر خانه ایست. شما می توانید آن را به صورت تکی و یا همراه سرویس آشپزخانه خریداری فرمایید.

مشخصات محصول:
استفاده از مواد اولیه مرغوب در تولید محصول ،جهت حفظ کیفیت لازم.
تولید در رنگهای متنوع.
دارای ۱۰ سال خدمات پس از فروش.
 
 

کد محصول: 163931

 • کد محصول :           163931
 • ارتفاع :                 125 میلیمتر
 • طول :                  338 میلیمتر
 • عرض :                235 میلیمتر

کد محصول: 163908

 • کد محصول :           163908
 • ارتفاع :                 125 میلیمتر
 • طول :                  338 میلیمتر
 • عرض :                235 میلیمتر

کد محصول: 163967

 • کد محصول :           163967
 • ارتفاع :                 125 میلیمتر
 • طول :                  338 میلیمتر
 • عرض :                235 میلیمتر

کد محصول: 163968

 • کد محصول :           163968
 • ارتفاع :                 125 میلیمتر
 • طول :                  338 میلیمتر
 • عرض :                235 میلیمتر

کد محصول: 163971

 • کد محصول :           163971
 • ارتفاع :                 125 میلیمتر
 • طول :                  338 میلیمتر
 • عرض :                235 میلیمتر

کد محصول: 163981

 • کد محصول :           163981
 • ارتفاع :                 125 میلیمتر
 • طول :                  338 میلیمتر
 • عرض :                235 میلیمتر

کد محصول: 163951

 • کد محصول :           163951
 • ارتفاع :                 125 میلیمتر
 • طول :                  338 میلیمتر
 • عرض :                235 میلیمتر

کد محصول: 163950

 • کد محصول :           163950
 • ارتفاع :                 125 میلیمتر
 • طول :                  338 میلیمتر
 • عرض :                235 میلیمتر

کد محصول: 163944

 • کد محصول :           163944
 • ارتفاع :                 125 میلیمتر
 • طول :                  338 میلیمتر
 • عرض :                235 میلیمتر

کد محصول: 163909

 • کد محصول :           163909
 • ارتفاع :                 125 میلیمتر
 • طول :                  338 میلیمتر
 • عرض :                235 میلیمتر

کد محصول: 163925

 • کد محصول :           163925
 • ارتفاع :                 125 میلیمتر
 • طول :                  338 میلیمتر
 • عرض :                235 میلیمتر