بهاز

محصولات › لوازم خانگی › لوازم آشپزخانه › خاک انداز 

خاک انداز

دریافت اطلاعات

خاک انداز از لوازم خانگی ضروری در هر خانه ایست. شما می توانید آن را به صورت تکی و یا همراه سرویس آشپزخانه خریداری فرمایید.

مشخصات محصول:
استفاده از مواد اولیه مرغوب در تولید محصول ،جهت حفظ کیفیت لازم.
تولید در رنگهای متنوع.
دارای ۱۰ سال خدمات پس از فروش.
 
 

کد محصول: 16039031

 • کد محصول :           16039031
 • ارتفاع :                 125 میلیمتر
 • طول :                  338 میلیمتر
 • عرض :                235 میلیمتر

کد محصول: 163908

 • کد محصول :           163908
 • ارتفاع :                 125 میلیمتر
 • طول :                  338 میلیمتر
 • عرض :                235 میلیمتر

کد محصول: 16039067

 • کد محصول :           16039067
 • ارتفاع :                 125 میلیمتر
 • طول :                  338 میلیمتر
 • عرض :                235 میلیمتر

کد محصول: 16039068

 • کد محصول :           16039068
 • ارتفاع :                 125 میلیمتر
 • طول :                  338 میلیمتر
 • عرض :                235 میلیمتر

کد محصول: 16039071

 • کد محصول :           16039071
 • ارتفاع :                 125 میلیمتر
 • طول :                  338 میلیمتر
 • عرض :                235 میلیمتر

کد محصول: 16039081

 • کد محصول :           16039081
 • ارتفاع :                 125 میلیمتر
 • طول :                  338 میلیمتر
 • عرض :                235 میلیمتر

کد محصول: 16039051

 • کد محصول :           16039051
 • ارتفاع :                 125 میلیمتر
 • طول :                  338 میلیمتر
 • عرض :                235 میلیمتر

کد محصول: 16039050

 • کد محصول :           16039050
 • ارتفاع :                 125 میلیمتر
 • طول :                  338 میلیمتر
 • عرض :                235 میلیمتر

کد محصول: 16039044

 • کد محصول :           16039044
 • ارتفاع :                 125 میلیمتر
 • طول :                  338 میلیمتر
 • عرض :                235 میلیمتر

کد محصول: 16039009

 • کد محصول :           16039009
 • ارتفاع :                 125 میلیمتر
 • طول :                  338 میلیمتر
 • عرض :                235 میلیمتر

کد محصول: 16039025

 • کد محصول :           16039025
 • ارتفاع :                 125 میلیمتر
 • طول :                  338 میلیمتر
 • عرض :                235 میلیمتر