قوطی ماکارونی

دریافت اطلاعات
ظرف استوانه ای در سرویس آشپزخانه و سرویس جهیزیه ، جهت نگهداری ماکارونی،مواد خوراکی و...
 
 
انواع قوطی ماکارونی