بهاز

محصولات › لوازم خانگی › لوازم آشپزخانه › سطل روغن 

سطل روغن

دریافت اطلاعات

ظروف آشپزخانه دسته دار برای نگهداری و حمل آسان مواد خوراکی مانند یخ،روغن و... در سرویس آشپزخانه.
محفظه پلاستیکی داخلی محصول  با استفاده از مواد اولیه مرغوب و کاملا بهداشتی تولید 
می گردد و دارای تاییدیه نشان CE  می باشد.

کد محصول: 161063

 • کد محصول :          161063
 • ارتفاع :                190 میلیمتر
 • قطر :                   160 میلیمتر
 • وزن  :                 580 گرم

کد محصول: 161028

 • کد محصول :          161028
 • ارتفاع :                190 میلیمتر
 • قطر :                   160 میلیمتر
 • وزن  :                 580 گرم

کد محصول: 161089

 • کد محصول :          161089
 • ارتفاع :                190 میلیمتر
 • قطر :                   160 میلیمتر
 • وزن  :                 580 گرم

کد محصول: 161061

 • کد محصول :          161061
 • ارتفاع :                190 میلیمتر
 • قطر :                   160 میلیمتر
 • وزن  :                 580 گرم

کد محصول: 161067

 • کد محصول :          161067
 • ارتفاع :                190 میلیمتر
 • قطر :                   160 میلیمتر
 • وزن  :                 580 گرم

کد محصول: 161066

 • کد محصول :          161066
 • ارتفاع :                190 میلیمتر
 • قطر :                   160 میلیمتر
 • وزن  :                 580 گرم

کد محصول: 161068

 • کد محصول :          161068
 • ارتفاع :                190 میلیمتر
 • قطر :                   160 میلیمتر
 • وزن  :                 580 گرم

کد محصول: 161085

 • کد محصول :          161085
 • ارتفاع :                190 میلیمتر
 • قطر :                   160 میلیمتر
 • وزن  :                 580 گرم

کد محصول: 161090

 • کد محصول :          161090
 • ارتفاع :                190 میلیمتر
 • قطر :                   160 میلیمتر
 • وزن  :                 580 گرم

کد محصول: 161083

 • کد محصول :          161083
 • ارتفاع :                190 میلیمتر
 • قطر :                   160 میلیمتر
 • وزن  :                 580 گرم

کد محصول: 161009

 • کد محصول :          161009
 • ارتفاع :                190 میلیمتر
 • قطر :                   160 میلیمتر
 • وزن  :                 580 گرم

کد محصول: 161025

 • کد محصول :          161025
 • ارتفاع :                190 میلیمتر
 • قطر :                   160 میلیمتر
 • وزن  :                 580 گرم

کد محصول: 161081

 • کد محصول :          161081
 • ارتفاع :                190 میلیمتر
 • قطر :                   160 میلیمتر
 • وزن  :                 580 گرم