بهاز

محصولات › لوازم خانگی › لوازم آشپزخانه › سطل روغن 

سطل روغن

دریافت اطلاعات

ظروف آشپزخانه دسته دار برای نگهداری و حمل آسان مواد خوراکی مانند یخ،روغن و... در سرویس آشپزخانه.
محفظه پلاستیکی داخلی محصول  با استفاده از مواد اولیه مرغوب و کاملا بهداشتی تولید 
می گردد و دارای تاییدیه نشان CE  می باشد.

کد محصول: 16010063

 • کد محصول :          16010063
 • ارتفاع :                190 میلیمتر
 • قطر :                   160 میلیمتر
 • وزن  :                 580 گرم

کد محصول: 16010028

 • کد محصول :          16010028
 • ارتفاع :                190 میلیمتر
 • قطر :                   160 میلیمتر
 • وزن  :                 580 گرم

کد محصول: 16010089

 • کد محصول :          16010089
 • ارتفاع :                190 میلیمتر
 • قطر :                   160 میلیمتر
 • وزن  :                 580 گرم

کد محصول: 16010061

 • کد محصول :          16010061
 • ارتفاع :                190 میلیمتر
 • قطر :                   160 میلیمتر
 • وزن  :                 580 گرم

کد محصول: 16010067

 • کد محصول :          16010067
 • ارتفاع :                190 میلیمتر
 • قطر :                   160 میلیمتر
 • وزن  :                 580 گرم

کد محصول: 16010066

 • کد محصول :          16010066
 • ارتفاع :                190 میلیمتر
 • قطر :                   160 میلیمتر
 • وزن  :                 580 گرم

کد محصول: 16010068

 • کد محصول :          16010068
 • ارتفاع :                190 میلیمتر
 • قطر :                   160 میلیمتر
 • وزن  :                 580 گرم

کد محصول: 16010085

 • کد محصول :          16010085
 • ارتفاع :                190 میلیمتر
 • قطر :                   160 میلیمتر
 • وزن  :                 580 گرم

کد محصول: 16010090

 • کد محصول :          16010090
 • ارتفاع :                190 میلیمتر
 • قطر :                   160 میلیمتر
 • وزن  :                 580 گرم

کد محصول: 16010083

 • کد محصول :          16010083
 • ارتفاع :                190 میلیمتر
 • قطر :                   160 میلیمتر
 • وزن  :                 580 گرم

کد محصول: 16010009

 • کد محصول :          16010009
 • ارتفاع :                190 میلیمتر
 • قطر :                   160 میلیمتر
 • وزن  :                 580 گرم

کد محصول: 16010025

 • کد محصول :          16010025
 • ارتفاع :                190 میلیمتر
 • قطر :                   160 میلیمتر
 • وزن  :                 580 گرم

کد محصول: 16010081

 • کد محصول :          16010081
 • ارتفاع :                190 میلیمتر
 • قطر :                   160 میلیمتر
 • وزن  :                 580 گرم