بهاز

محصولات › لوازم خانگی › لوازم آشپزخانه › جای قاشق و چنگال 

جای قاشق و چنگال

دریافت اطلاعات

جا قاشقی ظرفی مناسب برای نگهداری ابزار و لوازم مورد نیاز در آشپزخانه مانند قاشق، چنگال، ملاقه و سایر متعلقات- دارای ۳ فضای مجزا.
این محصول را می توانید تکی و یا همراه سرویس جهیزیه خریداری فرمایید

کد محصول: 16043008

 • کد محصول :          16043008
 • ارتفاع :                158میلیمتر
 • طول  :                 203 میلیمتر 
 • عرض :                117میلیمتر

کد محصول: 16043066

 • کد محصول :          16043066
 • ارتفاع :                158میلیمتر
 • طول  :                 203 میلیمتر 
 • عرض :                117میلیمتر

کد محصول: 16043081

 • کد محصول :          16043081
 • ارتفاع :                158میلیمتر
 • طول  :                 203 میلیمتر 
 • عرض :                117میلیمتر

کد محصول: 16043051

 • کد محصول :          16043051
 • ارتفاع :                158میلیمتر
 • طول  :                 203 میلیمتر 
 • عرض :                117میلیمتر

کد محصول: 16043050

 • کد محصول :          16043050
 • ارتفاع :                158میلیمتر
 • طول  :                 203 میلیمتر 
 • عرض :                117میلیمتر

کد محصول: 16043031

 • کد محصول :          16043031
 • ارتفاع :                158میلیمتر
 • طول  :                 203 میلیمتر 
 • عرض :                117میلیمتر

کد محصول: 16043011

 • کد محصول :          16043011
 • ارتفاع :                158میلیمتر
 • طول  :                 203 میلیمتر 
 • عرض :                117میلیمتر

کد محصول: 16043009

 • کد محصول :          16043009
 • ارتفاع :                158میلیمتر
 • طول  :                 203 میلیمتر 
 • عرض :                117میلیمتر

کد محصول: 16043010

 • کد محصول :          16043010
 • ارتفاع :                158میلیمتر
 • طول  :                 203 میلیمتر 
 • عرض :                117میلیمتر