بهاز

محصولات › لوازم خانگی › لوازم آشپزخانه › جای قاشق و چنگال 

جای قاشق و چنگال

دریافت اطلاعات

جا قاشقی ظرفی مناسب برای نگهداری ابزار و لوازم مورد نیاز در آشپزخانه مانند قاشق، چنگال، ملاقه و سایر متعلقات- دارای ۳ فضای مجزا.
این محصول را می توانید تکی و یا همراه سرویس جهیزیه خریداری فرمایید

کد محصول: 164308

 • کد محصول :          164308
 • ارتفاع :                158میلیمتر
 • طول  :                 203 میلیمتر 
 • عرض :                117میلیمتر

کد محصول: 164366

 • کد محصول :          164366
 • ارتفاع :                158میلیمتر
 • طول  :                 203 میلیمتر 
 • عرض :                117میلیمتر

کد محصول: 164381

 • کد محصول :          164381
 • ارتفاع :                158میلیمتر
 • طول  :                 203 میلیمتر 
 • عرض :                117میلیمتر

کد محصول: 164351

 • کد محصول :          164351
 • ارتفاع :                158میلیمتر
 • طول  :                 203 میلیمتر 
 • عرض :                117میلیمتر

کد محصول: 164350

 • کد محصول :          164350
 • ارتفاع :                158میلیمتر
 • طول  :                 203 میلیمتر 
 • عرض :                117میلیمتر

کد محصول: 164331

 • کد محصول :          164331
 • ارتفاع :                158میلیمتر
 • طول  :                 203 میلیمتر 
 • عرض :                117میلیمتر

کد محصول: 164311

 • کد محصول :          164311
 • ارتفاع :                158میلیمتر
 • طول  :                 203 میلیمتر 
 • عرض :                117میلیمتر

کد محصول: 164309

 • کد محصول :          164309
 • ارتفاع :                158میلیمتر
 • طول  :                 203 میلیمتر 
 • عرض :                117میلیمتر

کد محصول: 164310

 • کد محصول :          164310
 • ارتفاع :                158میلیمتر
 • طول  :                 203 میلیمتر 
 • عرض :                117میلیمتر