بهاز

محصولات › لوازم خانگی › لوازم آشپزخانه › سرویس جانانی 

سرویس جانانی

دریافت اطلاعات

سرویس جانانی از اقلام پرکاربرد در لوازم آشپزخانه می باشد که شامل جانانی به همراه ۳ عدد قوطی در سرویس جهیزیه قرار داده می شود.

ویژگیها :
دارای ۳ قوطی جهت نگهداری چای،شکر،قهوه و...
قابلیت نصب بر روی دیوار
دارای درب آهن ربایی
 

کد محصول: 162163

  • کد محصول :          162163
  • ارتفاع :                188 میلیمتر
  • طول  :                 460میلیمتر
  • عرض :               253میلیمتر

کد محصول: 162170

  • کد محصول :          162170
  • ارتفاع :                188 میلیمتر
  • طول  :                 460میلیمتر
  • عرض :               253میلیمتر

کد محصول: 162128

  • کد محصول :          162128
  • ارتفاع :                188 میلیمتر
  • طول  :                 460میلیمتر
  • عرض :               253میلیمتر

کد محصول: 162175

  • کد محصول :          162175
  • ارتفاع :                188 میلیمتر
  • طول  :                 460میلیمتر
  • عرض :               253میلیمتر

کد محصول: 162108

  • کد محصول :          162108
  • ارتفاع :                188 میلیمتر
  • طول  :                 460میلیمتر
  • عرض :               253میلیمتر

کد محصول: 162168

  • کد محصول :          162168
  • ارتفاع :                188 میلیمتر
  • طول  :                 460میلیمتر
  • عرض :               253میلیمتر

کد محصول: 162181

  • کد محصول :          162181
  • ارتفاع :                188 میلیمتر
  • طول  :                 460میلیمتر
  • عرض :               253میلیمتر

کد محصول: 162132

  • کد محصول :          162132
  • ارتفاع :                188 میلیمتر
  • طول  :                 460میلیمتر
  • عرض :               253میلیمتر

کد محصول: 162185

  • کد محصول :          162185
  • ارتفاع :                188 میلیمتر
  • طول  :                 460میلیمتر
  • عرض :               253میلیمتر

کد محصول: 162125

  • کد محصول :          162125
  • ارتفاع :                188 میلیمتر
  • طول  :                 460میلیمتر
  • عرض :               253میلیمتر

کد محصول: 162183

  • کد محصول :          162183
  • ارتفاع :                188 میلیمتر
  • طول  :                 460میلیمتر
  • عرض :               253میلیمتر