بهاز

محصولات › لوازم خانگی › لوازم آشپزخانه › سرویس جانانی 

سرویس جانانی

دریافت اطلاعات

سرویس جانانی از اقلام پرکاربرد در لوازم آشپزخانه می باشد که شامل جانانی به همراه ۳ عدد قوطی در سرویس جهیزیه قرار داده می شود.

ویژگیها :
دارای ۳ قوطی جهت نگهداری چای،شکر،قهوه و...
قابلیت نصب بر روی دیوار
دارای درب آهن ربایی
 

کد محصول: 16021063

 • کد محصول :          16021063
 • ارتفاع :                188 میلیمتر
 • طول  :                 460میلیمتر
 • عرض :               253میلیمتر

کد محصول: 16021070

 • کد محصول :          16021070
 • ارتفاع :                188 میلیمتر
 • طول  :                 460میلیمتر
 • عرض :               253میلیمتر

کد محصول: 16021028

 • کد محصول :          16021028
 • ارتفاع :                188 میلیمتر
 • طول  :                 460میلیمتر
 • عرض :               253میلیمتر

کد محصول: 16021075

 • کد محصول :          16021075
 • ارتفاع :                188 میلیمتر
 • طول  :                 460میلیمتر
 • عرض :               253میلیمتر

کد محصول: 16021008

 • کد محصول :          16021008
 • ارتفاع :                188 میلیمتر
 • طول  :                 460میلیمتر
 • عرض :               253میلیمتر

کد محصول: 16021068

 • کد محصول :          16021068
 • ارتفاع :                188 میلیمتر
 • طول  :                 460میلیمتر
 • عرض :               253میلیمتر

کد محصول: 16021081

 • کد محصول :          16021081
 • ارتفاع :                188 میلیمتر
 • طول  :                 460میلیمتر
 • عرض :               253میلیمتر

کد محصول: 16021032

 • کد محصول :          16021032
 • ارتفاع :                188 میلیمتر
 • طول  :                 460میلیمتر
 • عرض :               253میلیمتر

کد محصول: 16021085

 • کد محصول :          16021085
 • ارتفاع :                188 میلیمتر
 • طول  :                 460میلیمتر
 • عرض :               253میلیمتر

کد محصول: 16021025

 • کد محصول :          16021025
 • ارتفاع :                188 میلیمتر
 • طول  :                 460میلیمتر
 • عرض :               253میلیمتر

کد محصول: 16021083

 • کد محصول :          16021083
 • ارتفاع :                188 میلیمتر
 • طول  :                 460میلیمتر
 • عرض :               253میلیمتر