بهاز

محصولات › لوازم خانگی › لوازم آشپزخانه › ترازو 

ترازو

دریافت اطلاعات

ترازوی آشپزخانه وسیله ای کاربردی در لوازم آشپزخانه است جهت اندازه گیری و تعیین میزان مورد نیاز از مواد غذایی تا ۵ کیلوگرم .
به جهت سهولت در استفاده ، اندازه ها بر اساس گرم بر روی صفحه عقربه ای مدرج بصورت خوانا و به رنگ مشکی حک شده است.
این محصول را می توانید تکی و یا همراه سرویس جهیزیه خریداری فرمایید.

کد محصول: 172963

 • کد محصول :              172963
 • ارتفاع :                    300 میلیمتر
 • طول  :                     228   میلیمتر
 • عرض :                    185میلیمتر

کد محصول: 172931

 • کد محصول :              172931
 • ارتفاع :                    300 میلیمتر
 • طول  :                     228   میلیمتر
 • عرض :                    185میلیمتر

کد محصول: 172908

 • کد محصول :              172908
 • ارتفاع :                    300 میلیمتر
 • طول  :                     228   میلیمتر
 • عرض :                    185میلیمتر

کد محصول: 172902

 • کد محصول :              172902
 • ارتفاع :                    300 میلیمتر
 • طول  :                     228   میلیمتر
 • عرض :                    185میلیمتر

کد محصول: 172911

 • کد محصول :              172911
 • ارتفاع :                    300 میلیمتر
 • طول  :                     228   میلیمتر
 • عرض :                    185میلیمتر