بهاز

محصولات › لوازم خانگی › لوازم آشپزخانه › ترازو 

ترازو

دریافت اطلاعات

ترازوی آشپزخانه وسیله ای کاربردی در لوازم آشپزخانه است جهت اندازه گیری و تعیین میزان مورد نیاز از مواد غذایی تا ۵ کیلوگرم .
به جهت سهولت در استفاده ، اندازه ها بر اساس گرم بر روی صفحه عقربه ای مدرج بصورت خوانا و به رنگ مشکی حک شده است.
این محصول را می توانید تکی و یا همراه سرویس جهیزیه خریداری فرمایید.

کد محصول: 17029063

 • کد محصول :              17029063
 • ارتفاع :                    300 میلیمتر
 • طول  :                     228   میلیمتر
 • عرض :                    185میلیمتر

کد محصول: 17029031

 • کد محصول :              17029031
 • ارتفاع :                    300 میلیمتر
 • طول  :                     228   میلیمتر
 • عرض :                    185میلیمتر

کد محصول: 17029008

 • کد محصول :              17029008
 • ارتفاع :                    300 میلیمتر
 • طول  :                     228   میلیمتر
 • عرض :                    185میلیمتر

کد محصول: 17029002

 • کد محصول :              17029002
 • ارتفاع :                    300 میلیمتر
 • طول  :                     228   میلیمتر
 • عرض :                    185میلیمتر

کد محصول: 17029011

 • کد محصول :              17029011
 • ارتفاع :                    300 میلیمتر
 • طول  :                     228   میلیمتر
 • عرض :                    185میلیمتر