بهاز

محصولات › لوازم خانگی › لوازم آشپزخانه › سینی 

سینی

دریافت اطلاعات

سینی مستطیلی از ظروف ضروری در سرویس آشپزخانه است. مناسب برای سرو چای ، قهوه و سایر نوشیدنی ها. 

 

کد محصول: 16027063

 • کدمحصول:                16027063
 • ارتفاع :                    30 میلیمتر
 • طول                        406میلیمتر
 • عرض  :                   256میلیمتر

کد محصول: 16027008

 • کدمحصول:                16027008
 • ارتفاع :                    30 میلیمتر
 • طول                        406میلیمتر
 • عرض  :                   256میلیمتر

کد محصول: 16027069

 • کدمحصول:                16027069
 • ارتفاع :                    30 میلیمتر
 • طول                        406میلیمتر
 • عرض  :                   256میلیمتر

کد محصول: 16027081

 • کدمحصول:                16027081
 • ارتفاع :                    30 میلیمتر
 • طول                        406میلیمتر
 • عرض  :                   256میلیمتر

کد محصول: 16027051

 • کدمحصول:                16027051
 • ارتفاع :                    30 میلیمتر
 • طول                        406میلیمتر
 • عرض  :                   256میلیمتر

کد محصول: 16027050

 • کدمحصول:                16027050
 • ارتفاع :                    30 میلیمتر
 • طول                        406میلیمتر
 • عرض  :                   256میلیمتر

کد محصول: 16027044

 • کدمحصول:                16027044
 • ارتفاع :                    30 میلیمتر
 • طول                        406میلیمتر
 • عرض  :                   256میلیمتر

کد محصول: 16027009

 • کدمحصول:                16027009
 • ارتفاع :                    30 میلیمتر
 • طول                        406میلیمتر
 • عرض  :                   256میلیمتر

کد محصول: 16027025

 • کدمحصول:                16027025
 • ارتفاع :                    30 میلیمتر
 • طول                        406میلیمتر
 • عرض  :                   256میلیمتر