بهاز

محصولات › لوازم خانگی › لوازم آشپزخانه › سینی 

سینی

دریافت اطلاعات

سینی مستطیلی از ظروف ضروری در سرویس آشپزخانه است. مناسب برای سرو چای ، قهوه و سایر نوشیدنی ها. 

 

کد محصول: 162763

 • کدمحصول:                162763
 • ارتفاع :                    30 میلیمتر
 • طول                        406میلیمتر
 • عرض  :                   256میلیمتر

کد محصول: 162708

 • کدمحصول:                162708
 • ارتفاع :                    30 میلیمتر
 • طول                        406میلیمتر
 • عرض  :                   256میلیمتر

کد محصول: 162769

 • کدمحصول:                162769
 • ارتفاع :                    30 میلیمتر
 • طول                        406میلیمتر
 • عرض  :                   256میلیمتر

کد محصول: 162781

 • کدمحصول:                162781
 • ارتفاع :                    30 میلیمتر
 • طول                        406میلیمتر
 • عرض  :                   256میلیمتر

کد محصول: 162751

 • کدمحصول:                162751
 • ارتفاع :                    30 میلیمتر
 • طول                        406میلیمتر
 • عرض  :                   256میلیمتر

کد محصول: 162750

 • کدمحصول:                162750
 • ارتفاع :                    30 میلیمتر
 • طول                        406میلیمتر
 • عرض  :                   256میلیمتر

کد محصول: 162744

 • کدمحصول:                162744
 • ارتفاع :                    30 میلیمتر
 • طول                        406میلیمتر
 • عرض  :                   256میلیمتر

کد محصول: 162709

 • کدمحصول:                162709
 • ارتفاع :                    30 میلیمتر
 • طول                        406میلیمتر
 • عرض  :                   256میلیمتر

کد محصول: 162725

 • کدمحصول:                162725
 • ارتفاع :                    30 میلیمتر
 • طول                        406میلیمتر
 • عرض  :                   256میلیمتر