بهاز

محصولات › لوازم خانگی › لوازم آشپزخانه › جا دستمالی 

جا دستمالی

جای دستمال کاغذی محصولی از شرکت بهازکالا. این محصول را می توانید تکی و یا همراه سرویس جهیزیه خریداری فرمایید.
 
مشخصات فنی :
کد محصول :              ۴۲
ارتفاع :                    ۶۵ میلیمتر
طول                       ۲۷۰ میلیمتر
عرض :                   ۱۴۵میلیمتر
وزن :                      ۲۶۰ گرم
تعداد در کارتن :         ۶ عدد
این محصول از جنس استیل نمی باشد.

کد محصول: 17042031

 • کد محصول :              17042031
 • ارتفاع :                    65 میلیمتر
 • طول                       270 میلیمتر
 • عرض :                   145میلیمتر

کد محصول: 17042008

 • کد محصول :              17042008
 • ارتفاع :                    65 میلیمتر
 • طول                       270 میلیمتر
 • عرض :                   145میلیمتر

کد محصول: 17042010

 • کد محصول :              17042010
 • ارتفاع :                    65 میلیمتر
 • طول                       270 میلیمتر
 • عرض :                   145میلیمتر

کد محصول: 17042011

 • کد محصول :              17042011
 • ارتفاع :                    65 میلیمتر
 • طول                       270 میلیمتر
 • عرض :                   145میلیمتر

کد محصول: 17042002

 • کد محصول :              17042002
 • ارتفاع :                    65 میلیمتر
 • طول                       270 میلیمتر
 • عرض :                   145میلیمتر