بهاز

محصولات › لوازم خانگی › لوازم آشپزخانه › سطل قند 

سطل قند

دریافت اطلاعات

قوطی قند از لوازم آشپزخانه پرکاربرد در سرویس آشپزخانه ، جهت نگهداری مواد غذایی همچون شکر، قند و سایر مواد خوراکی می باشد و
به لحاظ حجمی ،بزرگترین ظرف در بین ظروف نگهدارنده مواد غذایی محسوب می شود. تویی پلاستیکی داخلی سطل نامبرده توسط مواد اولیه مرغوب و کاملا بهداشتی تولید می گردد و دارای تاییدیه نشان CE  می باشد. 

 

کد محصول: 160263

 • کد محصول :            160263
 • ارتفاع :                250 میلیمتر
 • قطر :                   280 میلیمتر
 • وزن :                  1300  گرم

کد محصول: 160228

 • کد محصول :            160228
 • ارتفاع :                250 میلیمتر
 • قطر :                   280 میلیمتر
 • وزن :                  1300  گرم 

کد محصول: 160270

 • کد محصول :            160270
 • ارتفاع :                250 میلیمتر
 • قطر :                   280 میلیمتر
 • وزن :                  1300  گرم

کد محصول: 160264

 • کد محصول :            160264
 • ارتفاع :                250 میلیمتر
 • قطر :                   280 میلیمتر
 • وزن :                  1300  گرم

کد محصول: 160289

 • کد محصول :            160289
 • ارتفاع :                250 میلیمتر
 • قطر :                   280 میلیمتر
 • وزن :                  1300  گرم

کد محصول: 160285

 • کد محصول :            160285
 • ارتفاع :                250 میلیمتر
 • قطر :                   280 میلیمتر
 • وزن :                  1300  گرم

کد محصول: 160290

 • کد محصول :            160290
 • ارتفاع :                250 میلیمتر
 • قطر :                   280 میلیمتر
 • وزن :                  1300  گرم

کد محصول: 160266

 • کد محصول :            160266
 • ارتفاع :                250 میلیمتر
 • قطر :                   280 میلیمتر
 • وزن :                  1300  گرم

کد محصول: 160268

 • کد محصول :            160268
 • ارتفاع :                250 میلیمتر
 • قطر :                   280 میلیمتر
 • وزن :                  1300  گرم

کد محصول: 160225

 • کد محصول :            160225
 • ارتفاع :                250 میلیمتر
 • قطر :                   280 میلیمتر
 • وزن :                  1300  گرم

کد محصول: 160281

 • کد محصول :            160281
 • ارتفاع :                250 میلیمتر
 • قطر :                   280 میلیمتر
 • وزن :                  1300  گرم