داستان های کوتاه

تاریخ:
۱۹ مرداد ۱۳۹۵

 
دیدگاه خود را ارائه دهید
لطفا دیدگاهتان را در فرم زیر درج نمایید.
 _____          _   
|____ |         | |  
  / / __ _ _ __ ___ | |__ 
  \ \ / _` || '_ ` _ \ | '_ \ 
.___/ /| (_| || | | | | || | | |
\____/ \__, ||_| |_| |_||_| |_|
     __/ |         
    |___/          
کد امنیتی نمایش داده شده در تصویر بالا را وارد فرمایید.
مطالب بیشتر در این زمینه