داستان های کوتاه

تاریخ:
۱۹ مرداد ۱۳۹۵

 
دیدگاه خود را ارائه دهید
لطفا دیدگاهتان را در فرم زیر درج نمایید.
     _     _____ 
    (_)    |____ |
 ___  _  __ _   / /
 / _ \ | | / _` |  \ \
| __/ | || (_| |.___/ /
 \___| | | \__, |\____/ 
    _/ | __/ |    
   |__/ |___/    
کد امنیتی نمایش داده شده در تصویر بالا را وارد فرمایید.
مطالب بیشتر در این زمینه