داستان های کوتاه

تاریخ:
۱۹ مرداد ۱۳۹۵

 
دیدگاه خود را ارائه دهید
لطفا دیدگاهتان را در فرم زیر درج نمایید.
 ______ _____ _    
|___ /| _ || |    
  / / | |_| || |_ ___ 
 / / \____ || __|/ __|
./ /  .___/ /| |_ \__ \
\_/  \____/ \__||___/
            
            
کد امنیتی نمایش داده شده در تصویر بالا را وارد فرمایید.
مطالب بیشتر در این زمینه