پخش شقایق


 نشانی: خیابان شوش غربی نرسیده به میدان شوش خیابان شهید رهکوی خیابان مشهدی حسن پلاک 55
 نام صاحب نمایندگی: آقای خندانی
 تلفن: 021 - 55639354
 موبایل: 09125195278