فروشگاه عباسزاده


 نشانی: بازاربزرگ شوش - خیابان صابونیان - پاساژ دنیای بلور - طبقه همکف
 نام صاحب نمایندگی: آقای عباسزاده
 تلفن: 021 - 55356606
 موبایل: 09121856981