بهاز

جستجو برای "طنز"  

داستان های کوتاه    ۱۳۹۵/۰۵/۱۹
  روی داستان مورد دلخواه کلیک کنید. داستان میمون ها داستان ملانصرالدین داستان شاهین های پادشاه داستان گرسنگی اهالی ده داستان آرامش ذهن داستان مرخصیِ تازه عروس داستان پنجره های رو به کوه قرمه سبزی عروس خانم استخوان لای زخم گذاشتن داستان تفنگ