بهاز

اخبار 

دومین همایش نمایندگان بهازکالا برگزار گردید

دومین همایش نمایندگان بهازکالا برگزار گردید
۰۷مرداد
۱۳۸۷

با گذشت حدوداً دو سال از اولین همایش بهاز کالا ، طرح ریزی و برنامه ریزی های مناسب جهت برگزاری دومین همایش نمایندگان انجام شده و همایش در تاریخ 08/05/87 در محل برگزاری همایش ها در هتل استقلال تهران ، بمنظور نیل به اهداف ذیل برگزار گردید . 1-ایجاد بستری مناسب جهت شناخت محصولات جدید وتنوع محصولا ت استیل در نزد نمایندگان جدید . 2-ایجاد همبستگی و یکپارچگی در میان نمایندگان فروش 3-ترغیب و تشویق نمایندگیهای بهاز کالا به توسعه نمایندگی های فروش وفروش محصولات بهاز کالا در سراسر کشور 4- تجلیل از بهترین نمایندگیهای بهاز کالاو ترغیب سایر نمایندگی هادر توسعه فروش محصولات بهاز 5- معرفی برنامه های جدید بهاز کالا در طرح های تحقیق و توسعه (R&D ) و ارائه سرویسها و خدمات جدید به نمایندگان و مشتریان در سراسر کشور 6- حفظ و توسعه کانال ارتباطی مناسب در زمینه اخذ نظرات و خواسته های مشتریان ، از طریق بکارگیری نظر سنجی های مشتریان و نمایندگان و ... ادامه »

برگزاری اولین همایش بهازکالا

برگزاری اولین همایش بهازکالا
۱۶مرداد
۱۳۸۵

نقش مهم سیستم های انگیزشی و بهره وری در داخل و خارج از سازمان بیسار حائز اهمیت است که با ایجاد و توسعه سیستم های انگیزشی ، ترغیب به ارتقاء کیفیت در داخل سازمان و تشویق به خرید کالاهای با کیفیت ایرانی در خارج از سازمان ،باعث شناخت بیشتر محصولات بهاز کالا در سراسر کشور گردید . همزمان با این عملکرد های مثبت ، سازما ن اولین همایش نمایندگان فروش و مشتریان را طرح ریزی و اجرا کرد که از مهمترین اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود : 1-ایجاد بستر مناسب جهت شناخت کالاها و محصولات بهاز کالا 2- تشویق و ترغیب مشتریان به خرید کالاهای با کیفیت داخلی 3- کمک به بهبود و توسعه رشد تولید ناخالص ملی با ارائه کالای باکیفبت ایرانی 4-تجلیل از نمایندگان فروش وترغیب به ایجاد و توسعه پایگاهها و نمایندگی های فروش محصولات بهاز کالا 5-معرفی برنامه های توسعه و بهبود شرکت بهاز کالا به مشتریان و نمایندگان آنها 6-معرفی بهاز کالا بعنوان اولین ... ادامه »

  ۱   ۲   ۳