بهاز

محصولات › سطل زباله › جای دستمال رول بزرگ 

جای دستمال رول بزرگ


سطل زباله › جای دستمال رول بزرگ

کد محصول: 16046063

  • کد محصول :         16046063
  • طول:                  24 سانتی متر
  • عرض:                14 سانتی متر
  • وزن :                  360 کیلوگرم
بازگشت به سطل زباله